Struktur Organisasi STKIP PGRI Bandar Lampung

Ketua-Ketua Jurusan

Jurusan Ilmu Pendidikan

Ambyah Harjanto, S.Pd., M.Pd.
Ketua Jurusan / Kaprodi PGSD
Ridho Agung Juwantara, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris
Kaprodi. Bimbingan & Konseling                   Mareyke Jessy Tanod, S.Pd., M.Pd.

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

 Ketua Jurusan & Kaprodi Pend. Bahasa Inggris     Aksendro Maximilian, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
Sekretaris                                                         Tommy Hastomo, S.Pd., M.Pd.
Kaprodi Pend. Bahasa Indonesia (S2)                     Prof. Dr. Hj. Surastina, M.Hum.
Kaprodi Pend. Bahasa & Sastra Indonesia (S1)       Hastuti, S.Pd., M.Pd.

Jurusan MIPA

Ketua Jurusan & Kaprodi Pend. Matematika        Dra. Hj. Aty Nurdiana, M.Pd.
Sekretaris                                                         Hesti Noviana, S.Pd., M.Pd.

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Jurusan & Kaprodi Pend. Ekonomi            Nurdin Hidayat, S.Pd., M.Pd.
Kaprodi. Pendidikan Sejarah                          Putut Wisnu Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

Kepala-kepala Bagian

1. Kepala BAAK                                        M Nurmadhinata Putra, S.H., M.H.
2. Kepala Bagian Keuangan                      Dra. Hj. Sri Budianingsih, M.Pd.
3. Kepala Bagian Perlengkapan              Hj. Istikariana Irawati, S. Sos., M.H.
4. Kepala Bagian Perpustakaan              Drs. H. Adenan Damiri, M.M.
5. Kepala LPPM                                    Dr. Andri Wicaksono, S.Pd., M.Pd.
6. Kasubag LPM & PLP                                 Hajjah Zulianti, S.Pd., M.A.
7. Kasub Lemlit & Publikasi Ilmiah                 M. Yanuardi Zain, S.Pd., M.Pd.
8. Kasubbag Adm. Akademik                         Herliansyah, S.E.
9. Kasubag Adm. Kemahasiswaan          Anthoni Husin Eka Putra, S.Kom.
10. Kasubag Adm. Umum                                             Ari Yulianto, S.Pd.
× Kirim pesan